Mehmet KAHYAOĞLU Yaşar Üniversitesi

GRAF 412 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II

Ders tanıtım formuna buradan ulaşabilirsiniz: GRAF 412 Çağdaş Sanat Yorumu II

Final Ödevi

Teslim tarihi: 17 Mayıs 2017, Çarşamba, 14:30

Teslim yeri: G3 Grafik Stüdyo

Soru 1: Arthur Danto, Pop-Art’ın ünlü temsilcisi Andy Warhol’un ahşap malzeme ile bire bir kopyasını yaptığı Brillo çamaşır deterjanı kutuları örneğini tartışırken, birbirini tamamen benzeyen iki şeyden birinin sanat olmasını sağlayan şeyin, sanat eseri olarak tanımladığımızın geri planında yer alan sanat amacının olduğunu söyler. Bunu karşı-estetik düşüncenin temelinde yatan metafizik kuramla da açıklamak mümkündür. Buna göre asıl güzel olanın biçim ve maddede değil düşüncede olduğu ve sanatı sanat yapan şeyin aslında sanat işinin biçemi değil işin arkasında yatan düşünce ve kavram olduğu söylenebilir.

Yukarıda yer alan bu söylem ışığında bir sanat eserinin biçimi ve arkasında yatan düşünceyi, 1950 sonrası Batı Sanatı bağlamında tartışınız.

(max. 500 sözcük) (50 puan)

Soru 2: 20. yüzyıl sanatını yansıtan yedi eserlik bir koleksiyon oluşturunuz ve seçtiğiniz sanatçılarla eserlerinin neden 20. yüzyıl sanatını yansıttığını tartışınız.   (max. 500 sözcük) (50 puan)

 

Açıklamalar:

Her bir soruya verilecek yanıt max. 500 kelime olacaktır.

Yazı tipi Times New Roman, boyutu 12 pts olacaktır.

Ödevin ilk sayfasının üst kısmına öğrencinin adı, soyadı, numarası ve bölümü yazılacaktır.

A4 kağıdına basılmış ödevler herhangi bir dosyaya konulmadan, sadece tel zımba ile zımbalanmış şekilde teslim edilecektir.

Önemli not

Her sorudan sonra yararlandığınız kaynakların isimlerini veriniz.

Kaynakça verme şekli:

Gombrich, E. Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2009, s. 120

Internetten alıntılar

URL adresi ve siteye giriş tarihi

Örn: www. louvre.fr, 10.11.2012

Önemli not II

Wikipedia/Vikipedia alıntıları kabul edilmeyecektir.

Bilimsel kitaplar/makaleler dışında güvenilir olmayan web sitelerinden alıntılar kabul edilmeyecektir.

Başarılar dilerim,

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu

Mehmet KAHYAOĞLU Yaşar Üniversitesi